Inloggen mijn SmartFMS

Curatele

Wanneer bewindvoering, mentorschap of een combinatie hiervan onvoldoende zijn om je te beschermen dan kan curatele wellicht passend zijn. De rechter stelt een curator aan als het je niet meer lukt om zorg te dragen voor je geldzaken, bezit en persoonlijke zaken. Bij een ondercuratelestelling word je handelingsonbekwaam verklaard. Dit betekent dat jij bijvoorbeeld niet meer zelfstandig contracten mag afsluiten.

Wanneer curatele?

Wij helpen je graag

Curatele is een ingrijpende maatregel in iemands leven. De rechter heeft daarom ook een goede onderbouwing nodig om curatele op te kunnen leggen. Het is daarom belangrijk om je goed te laten informeren over de gronden en gevolgen van de maatregel curatele. Onze curator denkt graag met je mee. Voor meer informatie kun je ook terecht op de website van de Rechtspraak.