Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelfstandig kunnen regelen en niet in staat zijn de gevolgen van een bepaalde handeling te overzien en zichzelf daarmee erg benadelen. Onze curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene (de curandus). Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij / zij geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam.

Iedereen ouder dan 18 jaar is volgens de wet handelingsbekwaam, tenzij een persoon onder curatele staat. Handelingsbekwaam betekend dat de persoon geen toestemming nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouders met gezag of een voogd, voor het verrichten van rechtshandelingen, bijvoorbeeld het kopen of huren van een huis.

Mentorschap

Is het regelen van financiële zaken niet voldoende dan is het ook mogelijk om mentorschap te bieden. Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. De cliënt blijft wel handelingsbekwaam. De mentor heeft bij het invullen van die taak de plicht om de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van de cliënt te bevorderen.