Concrete taken

Postma Bewindvoering verzorgt voor haar cliënten onder andere de volgende zaken:

 • Opstellen van een budgetplan (overzicht inkomsten/uitgaven)
 • De contacten met diverse instellingen
 • Het verwerken van de inkomende post
 • Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief
 • Fungeren als postadres voor de instanties
 • De betaling van de vaste lasten (voor zover mogelijk)
 • Het aanvragen van huur- en zorgsubsidie
 • Verzorgen van de belastingaangifte
 • Indien nodig het afsluiten van verzekeringen (inboedel, uitvaart en WA)
 • Declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Indien noodzakelijk werkzaamheden ten behoeve van de AWBZ.
 • Er wordt een bankrekening op uw naam geopend. Op deze rekening zal uw inkomen gestort worden. De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van ons als uw inkomensbeheerder.
 • Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kind gebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag).

Neem gerust contact met ons op om te horen wat Postma Bewindvoering voor u kan betekenen.