Diensten

Bewindvoering

Wilt u gebruik maken van onze bewindvoering dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw financiële situatie uitvoerig besproken. Er wordt gezamenlijk een verzoekschrift voor onderbewindstelling ingevuld. Dit verzoekschrift wordt door ons naar de rechtbank gestuurd.

Meer informatie over bewindvoering.

Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelfstandig kunnen regelen en niet in staat zijn de gevolgen van een bepaalde handeling te overzien en zichzelf daarmee erg benadelen. Onze curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene (de curandus).

Meer informatie over curatele.

Inkomensbeheer

Met inkomensbeheer geeft u zelf ons een volmacht af om uw financiën te beheren. Dit gaat buiten de rechtbank om. Het is een beschikbare dienst voor u als u persoonlijk moeite heeft om goed met uw geld om te gaan. U kunt als cliënt zelf met ons afspreken welke financiële zaken u uit handen worden genomen.

Meer informatie over inkomensbeheer.